CEM III/B 42,5 L - LH/SR: het cement met de laagste warmteontwikkeling

CEM III/B 42,5 L-LH/SR, ontworpen voor toepassingen in massabeton, wordt geproduceerd met slechts 20% klinker. Dat betekent beduidend minder CO2-uitstoot. ENCI breidt haar assortiment hoogovencementen uit met een cementtype met 20% portlandcementklinker en een hoog gehalte aan hoogovenslak. Een zeer hoog slakgehalte maakt dit hoogovencement niet alleen tot het cement met de laagste warmteontwikkeling van Nederland, ENCI is er ook in geslaagd dit cement als ‘well tried’ cement op de markt te zetten.

Waarom ontwikkelde ENCI een CEM III/B 42,5 L – LH/SR?

Peter de Vries, senior technisch voorlichter: ‘Omdat er in de toekomst in Nederland nogal wat sluiscomplexen gerealiseerd zullen worden. Dit zijn heel massieve betonconstructies nabij de zee. Daaraan worden andere eisen gesteld dan aan ‘gewone’ betonprojecten. Zo is een lage warmteontwikkeling belangrijker dan een snelle sterkteontwikkeling, om scheurvorming te voorkomen. Dit cement is zodanig samengesteld dat de warmteontwikkeling als gevolg van de reactie tussen cement en water trager is dan bij traditionele cementen. Het hoogovencement is dus duidelijk ontworpen voor toepassingen in massabeton.’

Wat zijn de voordelen van een ‘well tried’ cement?

Nog een groot voordeel van dit cement is het feit dat er minimaal 20% portlandklinker in is verwerkt. Hierdoor wordt het cement aangeduid als CEM III/B 42,5 L-LH/SR. Dit cement is voor de toepassing in Nederland een ‘well tried” cement. Dat betekent dat het toegelaten is in alle constructieve betonwerken in Nederland zonder aanvullend onderzoek.

Wat zijn nog meer voordelen voor aannemers die projecten met CEM III/B 42,5 L - LH/SR willen realiseren?

Peter de Vries: ‘Door het hoge slakgehalte is beton met dit type cement bestand tegen diverse aantastingsmechanismen. Daarmee bedoel ik: indringing van chloriden en sulfaten. En beton met dit cement biedt ook hoge weerstand tegen de alkali-silicareactie (ASR), belangrijk voor massieve betonconstructies nabij de zee.’