18. november 2016

Bekendmaking winnaars ENCI Studieprijs 2016

Gisteren, op de Betondag 2016, maakte de juryvoorzitter, prof.dr.ir. Theo Salet, de prijswinnaars bekend van de ENCI Studieprijs 2016.

Dit jaar zijn er 18 deelnemers aan de ENCI Studieprijs: 12 in de categorie Universiteit, 3 in de categorie Hogeschool en 3 in de categorie Professional Masteropleidingen. De inzendingen in de categorie Universiteit komen van studenten van de TU Eindhoven, TU Delft, KU Leuven en Universiteit Gent. De inzendingen in de categorie Hogeschool komen van de studenten van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en de bacheloropleiding van de Universiteit Gent. In totaal zijn door de jury 9 studies genomineerd voor een prijs.

Tijdens een aparte bijeenkomst, gaven de genomineerden nog een korte toelichting op de eigen studie om het aanwezige publiek ervan te overtuigen dat juist zijn/haar studie in aanmerking kwam voor de extra Publieksprijs. De winnaar hiervan was, na de stemming door het publiek: Marijn Bruurs van de Technische Universiteit Eindhoven.

De jury voor de ENCI Studieprijs 2016 stond onder leiding van prof.dr.ir. Theo Salet, hoogleraar op de Technische Universiteit Eindhoven en tevens werkzaam bij Witteveen +Bos Raadgevende Ingenieurs. Meer informatie over hem en de overige leden van de jury vindt u op onze website, www.encistudieprijs.nl.

Er zijn dit jaar de volgende prijzen toegekend:

 • categorie Universiteit: een eerste en tweede prijs, een gedeelde eervolle vermelding;
 • categorie Hogeschool: een gedeelde eervolle vermelding.
 • categorie Professional Masteropleiding: een eerste prijs en een eervolle vermelding.

De winnaars in de categorie Universiteit zijn:

 • Eerste prijs: “Stop criteria for proof loading” door Werner Vos van de Technische Universiteit Delft.
 • Tweede prijs: “Crack width control” door Marijn Bruurs van de Technische Universiteit Eindhoven.
 • Eervolle vermelding: “Structural Reliability of Seismic Design Methodologies for Shear Walls and Distributors in Reinforced Concrete Buildings” door Wouter van der Linde van de Technische Universiteit Delft.
 • Eervolle vermelding: “Non-linear 3D finite element analysis and optimization of the anchorage zones of pretensioned concrete girders” door Pieter Fernagut en Mark Casteleyn van de Universiteit Gent.
 • Eervolle vermelding: “Probabilistic non-linear finite element analysis of reinforced concrete beams without shear reinforcement” door Panagiotis Evangeliou van de Technische Universiteit Delft.

De winnaars in de categorie Hogeschool:

 • Eervolle vermelding: “Vezelversterkte ultrahogesterktebeton of vezelversterkte kunststof de oplossing voor brug 70?” door Kaj Kuipers van de Hogeschool van Amsterdam.
 • Eervolle vermelding: “De invloed van het productieproces op de krachtsoverdracht in voorgespannen prefab liggers met voorgerekt staal” door Dimitry Stockman en Tuur D’Hauwe van de Universiteit Gent.

De winnaars in de categorie Professional Masteropleidingen:

 • Eerste prijs: “Verbreding bestaande kokerbrug in knooppunt Holendrecht” door Roland Snelders.
 • Eervolle vermelding: “Onderzoek naar het dynamisch gedrag van betonnen tribunes” door Joris Hesselink.

De jury voor de ENCI Studieprijs 2016 bestaat uit:

 • prof.dr.ir. Theo Salet, juryvoorzitter, hoogleraar Material Related Structural Design - Concrete Structures, Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde / Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs
 • prof.dr.ir. Luc Taerwe, hoogleraar betonconstructies, Universiteit Gent, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
 • dr.ir. Cor van der Veen, UHD, Technische Universiteit Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, sectie Gebouwen en Civieltechnische constructies
 • ing. Gerrit Verkerk, hogeschooldocent en coördinator minor Constructief Ontwerpen, Hogeschool Rotterdam, Opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde
 • ir. Peter Bosman, hogeschooldocent en coördinator minor Constructief Ontwerpen, Hogeschool Windesheim Zwolle, Opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde
 • ir. Tom Groeneweg, constructeur - senior adviseur kunstwerken – Rijkswaterstaat
 • ing. Henk Wapperom, secretaris jury, Betonvereniging

Kijk voor meer informatie op: www.encistudieprijs.nl.