29. januari 2014

Bouw spectaculaire trap en uitzichtplatform bij ENCI-groeve

Tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve in Maastricht wordt dit jaar gestart met bouw van een circa 40 meter hoge trap. Het voorlopig ontwerp is klaar. De trap zal eerst vrij steil omlaag gaan, dan schuin omlaag langs de mergelwand en vervolgens kom je in de ondergrondse mergelgangen. Van daaruit loop je via een groen talud de groeve in.

Mijlpaal

De trap is een mijlpaal in de transformatie van het ENCI-gebied. Op korte termijn zal een besluit worden genomen over het definitieve ontwerp. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied wil dit jaar van start gaan met de bouw. De trap, die in de loop van 2015 gereed moet zijn, is een onderdeel van de uitvoering van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied. Het is opnieuw een manier om de groeve beter toegankelijk te maken. Opdrachtgever voor de bouw is de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. De coördinatie is in handen van Natuurmonumenten, toekomstig eigenaar van de  groeve.

Historische route Maastricht – Luik

Doel van de trap is om de historische route Maastricht – Luik , via de overgangszone in ere te herstellen. Recreanten kunnen vanaf de oude Luikerweg bovenop de Sint-Pietersberg in Maastricht vanaf een mooi vormgegeven uitzichtplatform genieten van een spectaculair uitzicht op de groeve.  Vervolgens dalen ze 40 meter af naar de groeve.  Om de veiligheid van wandelaars te waarborgen, zal de daadwerkelijke doorsteek richting België via de overgangszone pas plaatsvinden wanneer de mergelwinning door ENCI is beëindigd. Tot die tijd kunnen bezoekers na afdaling van de trap wel de natuurzwemplas bereiken en wandelen langs de kalkgraslanden aan de noordzijde van de ENCI-groeve.

RESTORE partners bezoeken diverse groeves en winningsgebieden in Zuid-Limburg

In aanwezigheid van de internationale RESTORE partners (red: zie kader) en diverse andere genodigden hebben Nigel Symes van RSPB (Engelse natuurorganisatie en lead partner RESTORE), Günther Gach, Directeur ENCI Maastricht, Christ Rijnen, Regiodirecteur Natuurmonumenten Noord-Brabant en Limburg, Gerdo van Grootheest, Wethouder van de Gemeente Maastricht en Coen van der Gugten van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied op woensdag 29 januari in het infocentrum ENCI-gebied het bouwbord onthuld van de trap en uitzichtplatform tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Het bord prijkt op het buitenterras van het Infocentrum ENCI-gebied (ofwel Châlet D’n Observant). In totaal waren zo’n 65 personen bij de bijeenkomst aanwezig.

Bouw trap mede mogelijk gemaakt door diverse partners

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied kan voor de realisatie van het project rekenen op financiële steun van het RESTORE-project. Dit project wordt op zijn beurt gefinancierd door de Europese Unie via het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds via het Interreg IVB/NWE programma. Verder leveren alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied een bijdrage. Dat zijn ENCI, Natuurmonumenten, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend.

RESTORE partners bezoeken Limburg

RESTORE is een samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en groeve-exploitanten uit Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië om kennis te delen en ‘beste praktijken’ te promoten op het gebied van herbestemming en (her)inrichting van groeves in Noordwest Europa. In het kader van dit partnership/project bezoekt een internationaal gezelschap van 28 t/m 30 januari diverse groeves en winningsgebieden in Zuid-Limburg, waaronder de ENCI-groeve, de Grensmaas, de Sibelco-groeve in Heerlen en de twee kalkgroeves op de Kunderberg.

Noot voor de redactie:
Voor meer info over de bouw van de trap  en uitzichtplatform in de ENCI-groeve kunt u contact opnemen met Nicole Rokx, communicatiemedewerker Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (+31 (0)43-329 72 07, +31 (0)6-29 09 72 07) of nrokx@enci.nl). Hoge resolutiebeelden van de trap en uitzichtplatform zijn beschikbaar via nrokx@enci.nl.

Voor meer info over het RESTORE-bezoek van 28-30 januari kunt u contact opnemen met Diandra Hupkens, projectadviseur communicatie Provincie Limburg (+31 (0)43 389 77 16, +31 (0)6 46 38 20 41 of da.hupkens@prvlimburg.nl).

Meer info over RESTORE vindt u op https://www.facebook.com/RESTOREProjectNWE
Meer info over het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied vindt u op www.enci-gebied.nl en op www.facebook.com/encigebied.