Draadloze silobeveiliging

Proefproject bij ENCI: losproces stopt automatisch bij calamiteiten

Bij Mebin/ENCI loopt momenteel een bijzondere proef op het gebied van draadloze silobeveiliging. Karel Jehoel, logistiek manager bij de bedrijven van HeidelbergCement Benelux, vertelt graag over de testen met een systeem waarbij de manuele interventie vervangen wordt door een geautomatiseerde werkwijze. Daarbij worden de silo’s draadloos beveiligd met een verbinding naar de schepen voor de wal. Dat leidt tot een veel veiligere manier van werken en tot equipmentvoordeel: een draadloos systeem van silo naar schip is natuurlijk veel gemakkelijker te realiseren in de praktijk dan het leggen van kabels.

Zo is het nu

Cementsilo’s bij klanten dienen volgens onze voorschriften (aanbevelingen inrichting scheeps- en autolosplaatsen) ingericht te zijn. Karel Jehoel: ‘Dat betekent onder meer dat er sprake moet zijn van een deugdelijke losleiding, ontstoffing van voldoende capaciteit, een overdrukbeveiliging en signalering op de plek waar de chauffeur of schipper lost. Bij calamiteiten moeten zij het losproces kunnen laten stoppen. Dat vereist in de huidige situatie een manuele interventie van chauffeur of schipper.’

Automatisch uitgeschakeld

Het testsysteem brengt verandering in die situatie, aldus Jehoel. ‘Bij deze proef wordt de manuele interventie vervangen door een geautomatiseerde ingreep. De installatie zorgt er dus zelf voor dat het losproces onderbroken wordt. Daarbij wordt de compressor automatisch uitgeschakeld als er normdrukwaarden overschreden worden.’

Een en ander zorgt voor een veel veiligere werkwijze. Karel Jehoel: ‘Het losproces is een langdurig proces waarbij de aandacht kan verslappen. Maar de manuele interventie vervalt nu en de apparatuur schakelt zelf uit. Dat snelle geautomatiseerde systeem is dus veel veiliger. Het directe ingrijpen zorgt er ook voor dat er geen schade veroorzaakt wordt, zoals bijvoorbeeld stofemissie in het milieu, op de losplaats en verlies van product. Het zorgt bovendien voor besparingen op equipment, een betere beheersing van het proces en het is state of the art.’

Voordeliger en veiligerIndien het systeem definitief een succes blijkt, heeft dat aardig wat impact op de bedrijfsprocessen. ‘Als de proef slaagt, maken we er een projectplan van. Het brengt het veiligheidsniveau naar een hoger plan en er is dan sprake van voordeel op het gebied van equipment omdat bepaalde delen kunnen vervallen: een win-winsituatie dus’, aldus Jehoel.

‘We zien het als een uitdaging om nieuwe processen te testen’, besluit Jehoel. ‘We testen graag intern en dan komt het goed uit dat Mebin en ENCI samen tot de HeidelbergCement Groep behoren. Ook om die reden voeren we de test uit in samenwerking met onze rederij RCT.’