31. maart 2014

ENCI klaar met uitdiepen eerste fase overgangszone

Eind maart heeft ENCI de eerste fase van het uitdiepen van de overgangszone naar + 38 meter NAP afgerond. Het meest zuidelijke deel, dat nu nog onderdeel is van het ovenproces, zal in 2019 worden ingericht (fase 2). Met het afronden van de eerste fase is opnieuw een mijlpaal bereikt in de uitvoering van het Plan van Transformatie.

De overgangszone, die tussen het bedrijventerrein en de groeve in ligt, bevindt zich inmiddels op twee verschillende hoogtes, namelijk op + 50 meter NAP (grenzend aan het  bedrijventerrein) en +38 meter NAP (grenzend aan de groeve). De graafwerkzaamheden hebben ruim een jaar geduurd. Omdat het meest zuidelijke deel van de overgangszone onderdeel is van het ovenproces (silextransport) zal dit deel van de overgangszone conform afspraak in 2019 ingericht worden.

Wat is de overgangszone?

De overgangszone ligt in het hart van het ENCI-gebied, tussen het ENCI-bedrijventerrein en de groeve in. Deze zone ligt in een spectaculair deel van de groeve, namelijk de 600 meter lange oostrand. Van hieruit zullen bezoekers in de toekomst een schitterend uitzicht op de groeve hebben! De overgangszone zal zich richten op creatieve bedrijvigheid, recreatie/wellness en horeca.

Twee verschillende hoogtes

De overgangszone is in twee verschillende hoogtes afgegraven om het uitzicht op de groeve zo spectaculair mogelijk te maken. Het hoogteverschil tussen de twee lagen bedraagt 12 meter en kenmerkt zich door een imponerende, steile kalksteenwand met duidelijk zichtbare silexlagen. Beide lagen worden in de toekomst verbonden door een ‘Point Sublime’, een toegang en uitkijkpunt. Het laagste deel is 600 bij 60 meter en zal aansluiten op de hoofdroute in de groeve die ENCI ná 2019 voor wandelaars zal aanleggen.

Hoe gaat het nu verder?

ENCI zal de overgangszone dit jaar bouwrijp maken en overdragen aan de «Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied». Deze Stichting neemt vervolgens de ontwikkeling van de overgangszone voor haar rekening.

Vanaf april gaat ENCI verder met de werkzaamheden aan de natuurzwemplas.

Directie ENCI,
Maastricht, 31 maart 2014.

Meer info?

Contactpersoon: Nicole Rokx, tel +31 (0)43 329 72 07 / nrokx@enci.nl