14. april 2016

Milieuprofielen van ENCI cementsoorten beschikbaar in Nationale Milieudatabase

Cementproducent ENCI stelt als eerste in Nederland de LCA-profielen of de zogenoemde milieurelevante product­informatie (MRPI) van tien van haar cementsoorten beschikbaar. Deze door SGS Intron opgestelde profielen, zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase van SBK in de hoogste categorie, categorie-I milieudata.

Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor ‘duurzaam inkopen’ bij het aanbesteden van bouwwerken. Een belangrijke meetlat voor de mate van duurzaamheid is de beoordelingsmethodiek Life Cycle Assessment (LCA). LCA is de basis voor diverse rekentools zoals DuboCalc en CUR-Ontwerptool 'Groen Beton'. Een LCA wordt ook gebruikt voor duurzaamheidslabels zoals BREEAM en LEED. Ze is inmiddels verplicht bij de aanvraag van een bouwvergunning en voor het ontwerpen van bouwwerken.

De elf milieuscores van een LCA- profiel worden opgeteld tot een bedrag in euro’s per eenheid product. Voor elke milieuscore heeft de overheid een fictief ‘compensatiebedrag’ in euro’s vastgesteld. Bij elkaar opgeteld levert dat de MKI, Milieu Kosten Indicator. De MKI waarde van cement wordt in belangrijke mate bepaald door het gehalte aan portlandcementklinker.  Hoe lager het gehalte hoe ‘groener’ het cement. Een lage MKI draagt niet per definitie bij aan een duurzamer bouwwerk. Soms is een hoger klinkergehalte nodig om een lange ontwerplevensduur te bereiken. Of om een hogere beginsterkte van beton te garanderen, bijv. in verband met het tijdstip van ontkisten c.q. de bouwsnelheid.

De verduurzaming van de bouw is een topprioriteit voor ENCI.  Daarom communiceert zij op transparante wijze over haar activiteiten en stelt nu - als eerste in de cementindustrie - de milieurelevante product­informatie (MRPI) van tien cementsoorten in Nederland beschikbaar aan alle betrokkenen in het bouwproces. Deze MRPI’s omvatten het specifieke productieproces van de ENCI cementen (van groeve tot fabriekspoort) en de daarvoor gebruikte grond- en brandstoffen.