18. november 2014

Eco-responsibility, voortgang van ons duurzaamheidsbeleid 2014

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stoelt op duurzaam ondernemen, een goede relatie met zakenpartners, buurtschap en personeel.  Naast het beperken van de impact van onze activiteiten op de omgeving streven wij ernaar om een beleid te voeren dat niet alleen onze eigen belangen dient maar ook deze van de maatschappij.

Ook het transparant communiceren over ons duurzaamheidsbeleid maakt er deel van uit. Bijgaande eco-responsibility update biedt u een beeld van onze recente activiteiten en prestaties binnen ons duurzaamheidsbeleid.