18. november 2014

Provincie stimuleert samenwerking tussen ENCI en Sibelco Europe

De provinciale aanpak gericht op het beëindigen en transformeren van de kalksteengroeve bij ENCI en Groeve ‘t Rooth heeft geleid tot een samenwerking tussen Sibelco en ENCI. ENCI levert de komende jaren kalksteen uit de ENCI-groeve aan Sibelco. Een aanzienlijk deel van de opbrengsten zal ENCI ter beschikking stellen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied voor  verdere verfraaiing van de ENCI-groeve en/of omgeving.

‘Dat aan de kalksteenwinning in Limburg een einde komt, is bekend. De bedrijven ENCI en Sibelco Europe leveren volgens plan en regelgeving beide de groeves op  waarin zij nu nog actief zijn: de ENCI-groeve in Maastricht  en Groeve ’t Rooth in Margraten.’,  aldus Gedeputeerde Bert Kersten.  ‘Wij beogen met deze samenwerking een positief effect voor de natuur en de werkgelegenheid in de regio, samen met de betrokken bedrijven.’

In lijn met het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied wint ENCI kalksteen tot 1 juli 2018. Dit plan, overeengekomen in 2009, draagt de goedkeuring van Natuurmonumenten, ENCI, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en de omwonenden, vertegenwoordigd in de Stichting Sint Pietersberg Adembenemend. ENCI werkt binnen de contouren van dit plan aan haar jaarlijkse winning. 

Om het gezamenlijk  gedragen Plan van Transformatie te realiseren, is met Sibelco overeengekomen dat zij de onbewerkte, hoogwaardige kalksteen uit de ENCI-groeve afneemt gedurende de geldigheidsduur van de ontgrondingenvergunning van ENCI. Deze kalksteen zal vanaf ENCI rechtstreeks worden aangevoerd  naar de productielocatie van Sibelco  in de Beatrixhaven.  Een aanzienlijk deel van de opbrengsten zal ENCI ter beschikking stellen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied voor  verdere verfraaiing van de ENCI-groeve en/of omgeving.

Ook de winning van de kalksteen in het laatste uitbreidingsgebied van Groeve ’t Rooth zal verlopen volgens de afspraken waaraan Sibelco zich heeft gecommitteerd.  De gewonnen kalksteen wordt tijdelijk opgeslagen in het oude gedeelte van Groeve ’t Rooth dat in eigendom is van Sibelco. De afvoer naar de productielocatie in de Beatrixhaven start nadat de aanvoer vanuit ENCI is beëindigd.

De samenwerking tussen ENCI en Sibelco start  in december. De direct omwonenden van de groeves worden geïnformeerd middels een bewonersbrief.

Provincie Limburg
18 november 2014

Contactpersonen voor media:

  • Communicatie ENCI: Nicole Rokx,  043 3297207
  • Communicatie Sibelco: Janine Huntjens, 043 3663737
  • Communicatie Provincie Limburg: Egbert Hanssen, tel. 043 3898874