4. december 2014

Inrichten kalkgraslanden ENCI-groeve nadert einde

Het inrichten van de kalkgraslanden aan de noordzijde van de ENCI-groeve in Maastricht nadert zijn einde. Het gebied is inmiddels bijna helemaal in vorm gebracht. De werkzaamheden door ENCI maken deel uit van de uitvoering van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied waarin de herinrichting van de het huidige groevegebied een belangrijk onderdeel vormt.

Er ontstaat een zuidgerichte flauwe helling van kalkgraslanden die worden aangelegd op silex, mergel en kalkrijke löss: ideale omstandigheden voor het ontstaan van bijzondere flora en fauna.

ENCI legt momenteel de 50 cm dikke mergellaag op de ondergrond aan waarop een toplaagje met grond komt dat vermengd wordt met de kalk. De werkzaamheden zullen medio december helemaal gereed zijn. De begroeiing zal daarna op natuurlijke wijze tot stand komen.

Kalkgraslanden zijn droge, voedselarme graslanden op kalkondergrond die ruimte bieden aan zeldzame bloem- en diersoorten. Je vindt er orchideeën, geel zonneroosje en een rijkdom aan vlinders zoals de veldparelmoervlinder en het icarusblauwtje. In heel Nederland komt er nog maar 25 ha kalkgraslanden voor. Ongeveer 5 ha daarvan ligt op de Sint-Pietersberg. Hier zijn straks de nieuw aangelegde gronden van 4,5 ha bij op te tellen.

Voor meer info over dit persbericht kunt u contact opnemen met Nicole Rokx, communicatiemedewerker Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (+31 (0)43-329 72 07, +31 (0)6-29 09 72 07) of nrokx@enci.nl).
www.enci-gebied.nl
www.facebook.com/encigebied