11. maart 2015

Grondverplaatsing voor bouw trap ENCI-groeve gestart

Afgelopen week is ENCI bovenop de Sint-Pietersberg in Maastricht gestart met het verplaatsen van grond op de locatie waar binnenkort wordt gestart met de bouw van de trap en uitzichtplatform tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. De grondverplaatsing is nodig om het werkgebied bouwrijp te maken. De  bouw van de trap en uitzichtplatform zorgt ervoor dat de groeve beter wordt ontsloten en is één van de uitvoeringsmaatregelen van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied.

De deklaag, de laag grond die zich bovenop het mergelpakket bevindt, wordt bovenop de Sint-Pietersberg met een graafmachine weggegraven. De graafmachine laat het materiaal vervolgens in de ENCI-groeve zakken. Onderin de groeve wordt deze grond naar een tijdelijk depot gebracht. Uiteindelijk zal het materiaal worden gebruikt voor de herinrichting van de groeve.

De grondverplaatsing duurt tot medio april. Tijdens de werkzaamheden zullen wandelaars een schuine helling naar beneden zien ontstaan.

Om de veiligheid van de wandelaars op de Sint-Pietersberg te garanderen, is het werkgebied afgezet met hekken van 2 meter hoog.

De trap zal ervoor zorgen dat de historische verbinding Maastricht - Luik in ere wordt hersteld. Opdrachtgever is de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied; de projectleiding is in handen van Natuurmonumenten.

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied kan voor de realisatie van de trap rekenen op financiële steun van ENCI, Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht en Provincie Limburg. Verder heeft de Stichting van de Europese Unie subsidie gekregen van het Europese Regionale ontwikkelingsfonds via het Interreg IVB/NWE-programma «RESTORE».

Voor meer info over dit persbericht kunt u contact opnemen met Nicole Rokx, communicatiemedewerker Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (+31 (0)43-329 72 07, +31 (0)6-29 09 72 07 of nrokx@enci.nl).

www.enci-gebied.nl - www.facebook.com/encigebied