20. maart 2015

3 jaar zonder ongeval met verzuim: ENCI Maastricht ontvangt Silver Award

Silver Award ENCI Maastricht.
 

Op vrijdag 20 maart heeft Theo Pluijmen, Directeur Technical Cement Operations van HeidelbergCement Benelux, de «Silver Award» uitgereikt aan de medewerkers van ENCI Maastricht. Zij kregen deze award omdat zij al drie jaren zonder ongeval met verzuim werken.

Günther Gach, Directeur van ENCI Maastricht, is trots: «We zijn heel blij dat we deze award hebben ontvangen! Onder het motto ‘Go for Zero’ is onze focus al jarenlang gericht op het creëren van een veilige werkomgeving. Daarnaast werken we continu aan de bewustwording van veilig gedrag bij iedereen die bij ons werkt. Die mindset is de belangrijkste voorwaarde voor een veilige en gezonde omgeving; op het werk maar ook thuis! Ik ben trots op de ENCI-medewerkers die deze mijlpaal samen hebben bereikt. Felicitaties zijn absoluut op hun plaats!»

Een cementfabriek werkt met omvangrijke installaties die niet zonder risico zijn voor medewerkers, huurders contractors en bezoekers. ENCI neemt daarom tal van maatregelen om de veiligheid te verhogen. Denk dan bijvoorbeeld aan de draagplicht van Persoonlijke beschermingsmiddelen, het lopen van veiligheidsobservatierondgangen, het voeren van veiligheidsgesprekken, het organiseren van workshops over bijvoorbeeld stofblootstelling en het uitvoeren en opvolgen van risico-analyses en evaluaties. Maar dat is niet alles: zo volgen alle medewerkers diverse e-learning modules over bijvoorbeeld werken op hoogte, veilig rijden of struikelen en vallen. 

Ook ogenschijnlijk kleinere maatregelen zorgen voor de juiste mentaliteit op veiligheidsgebied. Zo heeft ENCI op haar fabrieksterrein bijvoorbeeld een nieuw verkeersplan geïntroduceerd met gebruik van loop- en zebrapaden. Günther Gach: «Vooraf had iedereen daar wel een mening over maar er is niemand die nu nog buiten de paden loopt. Iedereen begrijpt immers het gevaar van de zware machines en vele vrachtwagens op het terrein.»  

Al deze maatregelen zijn erop gericht om veiligheid dieper in te bedden in het DNA van zowel werknemers, leidinggevenden, contractors en huurders van het bedrijventerrein.

«Ook na deze drie jaren zetten wij er samen de schouders onder om zonder ongeval te blijven werken», besluit Günther Gach. «Op naar een Gouden Award voor 5 jaar zonder ongeval met verzuim!»