17. november 2015

ENCI zet ultra hogesterktebeton in de kijker op Betondag 2015

Ultra hogesterktebeton: klaar voor bredere toepassing in de markt
Ultra hogesterktebeton © Peter Buitelaar.

Ultra hogesterktebeton is een materiaal met uitzonderlijke eigenschappen: heel sterk, heel dicht, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij. Dat toont jarenlang onderzoek van cementleverancier ENCI aan. Inmiddels zette ENCI samen met het ingenieurs- en constructiebureau FDN de stap van onderzoek naar concrete realisatie. En de cementspecialist is ervan overtuigd: ultra hogesterktebeton is geschikt voor bredere toepassing in de markt. Een goede reden voor ENCI om het materiaal in de schijnwerpers te plaatsen op de Betondag 2015.

Veelbelovende eigenschappen

Een aantal jaren geleden startte ENCI, in haar Betonlab in Rotterdam, haar onderzoek naar betonsamenstellingen met ultra hogesterktebeton (UHSB). ENCI voerde mengselonderzoek uit en testte UHSB uitgebreid op verwerkbaarheid, sterkteontwikkeling en stijfheid. Daaruit bleek dat UHSB een materiaal is met veelbelovende eigenschappen: een hoge druksterkte (200 N/mm2), een hoge stijfheid (elasticiteitsmodus = 60-70 GPa) en een hoge dichtheid. Omdat agressieve stoffen vanuit de omgeving niet of nauwelijks kunnen binnendringen, heeft UHSB een lange levensduur en vraagt het weinig of geen onderhoud.

Concrete case: slankere constructie, minder materiaal

Samen met ingenieurs- en constructiebureau FDN wil ENCI de stap zetten van onderzoek naar concrete realisatie. FDN ontwierp en bouwde met UHSB een voetgangersbrug over het Eindhovens kanaal. De gemiddelde dikte van de brug bedraagt in totaal 400 millimeter (een sandwichpaneel met een dekplaat van 80 mm, een onderplaat van 150 mm en een tussenlaag met polystyreen). De brug uit UHSB is bijna een factor 2 dunner dan de klassieke brugdekken. Op basis van deze ervaring, en met de mengseltechnologie van ENCI, willen de partijen samenwerken aan nieuwe realisaties.

Mark van Halderen, Technisch Marketing Manager van ENCI: ‘Wij hebben de mengseltechnologie in huis en FDN weet hoe het met de uitzonderlijke eigenschappen van UHSB heel slanke, uitgekiende ontwerpen kan maken. Het grote voordeel: voor die slanke constructies heb je minder materiaal nodig en zet je dus een kleinere CO2-voetafdruk neer.’

Geslaagde belastingproef

Dat die slanke constructies een hoge belasting aankunnen, bewijst de belastingproef die ENCI op 15 oktober samen met FDN, Mebin en De Jong’s betonbedrijf uitvoerde nabij de voetgangersbrug in Eindhoven. Er werd een betonplaat uit UHSB gemaakt van 5 meter lang, 3 meter breed en 45 mm dik, met een sterkteklasse C170/200. Een betonmixer reed erover zonder dat de plaat bezweek. Daarna werd de plaat tot bezwijken toe belast en daaruit bleek dat een heel hoge belasting mogelijk is.

Nieuw materiaal, nieuwe mogelijkheden

ENCI en FDN toonden het aan: UHSB is bijzonder geschikt voor slanke en langere brugoverspanningen. Nu bespreken de partners of ze samen grotere verkeersbruggen kunnen maken, voor normale en zware verkeersbelasting. UHSB een bredere toepassing geven in de markt, is de volgende stap. Momenteel wordt er in bouwkundige constructies nauwelijks UHSB toegepast – voornamelijk omdat er nog geen regelgeving beschikbaar is en betrouwbare rekenregels ontbreken.

Mark van Halderen: ‘Je hebt als materiaalspecialist dus een partner nodig die weet hoe hij daarmee moet rekenen. Die partner vonden wij in ontwerper FDN. Dit opent perspectieven voor bredere toepassingen. Vaak kennen opdrachtgevers UHSB niet en weten ze niet hoe ze ermee moeten omgaan. Samen met FDN willen wij vertrouwen creëren en duidelijk maken: dit is nieuw materiaal met nieuwe mogelijkheden. Samen – leverancier, ontwerper en opdrachtgever – kunnen we tot mooie, nieuwe toepassingen komen.’

Meer over ultra hogesterkebeton? Afspraak op Betondag 2015

  • Op het ingenieursplein aan stand 61-64 vindt u een brugdeel uit UHSB terug.
  • In de van Capellenzaal om 14.30 uur: Dr. Martin Hunger, Manager Applied Concrete Research van ENCI, geeft een lezing over Ultra High Performance Concrete.

De Betondag vindt plaats in Rotterdam op 19 november 2015.