19. mei 2014

Partnership met BirdLife in ENCI-groeve

De ENCI-groeve in Maastricht is sinds dit voorjaar onderzoeksgebied voor een nieuw partnershipproject tussen de HeidelbergCement Group en BirdLife International. 
Birdlife is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen vogel- en natuurbeschermingsorganisaties. Sinds 2011 werken BirdLife en de HeidelbergCement Group samen om de biodiversiteit in groeves beter te beschermen.

De transformatie van de ENCI-groeve in een divers ecologisch gebied is ideaal voor een grootschalige wetenschappelijke test ‘in het veld’ voor onderzoek op het gebied van biodiversiteit en ecologisch herstel. Een onderzoeksteam van «Dutch Biosphere Science Productions» zal twee vragen onderzoeken die van groot belang  zijn voor het beheer van biodiversiteit in groeves waar de winning is beëindigd.

Eerste onderzoeksvraag

Ten eerste zal het onderzoeksteam onderzoeken hoe deze door de mens gemaakte omgeving kan lijken op de natuurlijke omstandigheden van een kalkgrasland met zijn typische planten en dieren. Een vogelsoort ‘indicator’ is geselecteerd om het antwoord te helpen vinden. De «Grauwe Klauwier» (zie foto) is een zeldzame vogel die decennialang in aantal is afgenomen. Echter, de vogel komt in Limburg weer steeds vaker voor. De Grauwe Klauwier voedt zich voornamelijk met insecten zoals kevers en sprinkhanen die op hun beurt afhankelijk zijn soortenrijke kalkgraslanden en overvloedig bloeiende planten. Wetenschappers hebben opgemerkt dat de vogel nog niet in de ENCI-groeve voorkomt. Het projectteam zal daarom kijken naar mogelijke ‘gaten’ in het ecosysteem van de groeve die de Grauwe Klauwier ervan weerhouden om gebruik te maken van de heringerichte delen van de groeve.

Tweede onderzoeksvraag

Ten tweede onderzoekt het team in hoeverre het voorkomen van de bekende vlinderstruik Buddleja ertoe kan leiden dat zich maar een beperkte geschikte insectengemeenschap als voedselbasis voor de Grauwe Klauwier kan ontwikkelen.

Als we het antwoord op beide vragen weten, zal dat belangrijke praktische tips opleveren voor de herinrichting van de groeve.

Het onderzoeksteam van Biosphere Science Productions zal tot 2015 werkzaam zijn op het terrein. Het project wordt gefinancierd door de volgende partners: HeidelbergCement, ENCI, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en BirdLife Europa.