2. juli 2013

Portlandslakcement: 25% minder CO2-uitstoot

Steeds meer klanten van ENCI gebruiken Portlandslakcement: dat staat garant voor een verminderde CO2-uitstoot van 25 % per ton. Het portlandslakcement van ENCI is het resultaat van de duurzame samenwerking die ENCI en VBI, Europa’s grootste producent van kanaalplaatvloeren, de afgelopen jaren opbouwden. Hierbij worden de technische, commerciële, logistieke en bij de afdelingen Research & Development opgedane kennis en ervaring op structurele wijze gedeeld.

CEM II/B-S 52,5 N

In nauwe samenwerking met VBI ontwikkelde ENCI een op maat gemaakt cement: CEM II/B-S 52,5 N. Daarin is de verhouding tussen portlandcementklinker, hoogovenslakken en fijnheid (Blaine-waarde) afgestemd op de specifieke eisen van VBI. Dit cement, van het type Portlandslakcement, is in alle prestaties minimaal gelijkwaardig aan de ENCI CEM I 52,5 N, maar scoort qua CO2-uitstoot aanzienlijk beter.

Gelijkwaardig aan CEM I 52,5 N

VBI en ENCI wensten een duurzaam alternatief te ontwikkelen voor CEM I 52,5 N, waarbij de prestaties van het cement minimaal hetzelfde moesten zijn. CEM II/B-S 52,5 N is het resultaat.
Frits Baljé, Senior Account Manager ENCI: ‘Het cement stoot 25% minder CO2 uit. Na anderhalf jaar vol in productie te zijn voor VBI, maken inmiddels ook andere klanten er gebruik van. Ook zij laten weten zeer tevreden te zijn met het product. We kunnen dan ook spreken van een breed toepasbaar cement met een duurzaam karakter, dat bovendien zeker gelijkwaardig is aan CEM I 52,5 N.’

Constante afstemming

ENCI en VBI blijven samenwerken aan de ontwikkeling van nog duurzamere producten. Frits Baljé daarover: ‘Het gaat om procesoptimalisatie. We streven naar de ontwikkeling van een betaalbaar product dat aan alle gestelde eisen voldoet. We werken samen om bij een vastgestelde kwaliteitsnorm de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat vereist een nagenoeg constante afstemming van de samenstelling van het door VBI gewenste beton in verhouding tot het cement van ENCI. Bij de productontwikkeling dagen we elkaar uit om binnen de gestelde kaders te zoeken naar verduurzaming van de door ENCI geleverde producten.’