10. april 2014

Quarry Life Award 2014 in de Benelux

Het is zover: de wedstrijd werd in de Benelux gelanceerd!

De deelnemers hebben tot september tijd om hun onderzoek in de groeves tot een goed einde te brengen. De groeves werden hen – speciaal voor deze gelegenheid – ter beschikking gesteld.

Een jury van experten zal vervolgens de wedstrijdlaureaten van de editie 2013-2014 bekend maken. De Awards zullen in de loop van de maand oktober uitgereikt worden. Hierbij zullen prijzen - gaande van 1.500 tot 5.000 euro - uitgedeeld worden.

De vijf concurrerende projecten zijn:

1) Ontdekking van de biodiversiteit dwars door de natuurlijke verbindingsgang, die de groeve van Loën biedt tussen de verschillende sites met een hoge biologische waarde aan weerszijden van de Sint-Pietersberg (Natagora – groeve van Loën – CBR Lixhe);
2) Studie naar de flora die spontaan verschijnt in de niet-geëxploiteerde zones van    de groeve met het oog op het bevorderen van een mogelijk herstel (Universiteit  van Gembloux – Sagrex Beez – CBR Loën);
3) Opstellen van een handleiding met de essentiële factoren voor een succesvolle integratie van een groeve in zijn omliggende milieu (Arcadis – ENCI Maastricht);
4) Studie naar het ecologisch herstel van biotopen met een groot potentieel, inclusief een didactisch luik - gewijd aan de ontwikkeling van de natuur (Olivier Baudry – Sagrex Beez);
5) Studie naar de zilvermeeuwen die zich nestelen in de groeve van CBR Bergen en studie naar de mogelijkheid om microsites te creëren die geschikt zijn voor het maken van hun nest (Aves - CBR Bergen).

Deze vijf Benelux-projecten zullen ook aan de internationale jury voorgelegd worden.

Wilt u graag meer te weten komen over de geselecteerde projecten? 
Neem dan snel een kijkje in de rubriek "Projecten” op de site http://www.quarrylifeaward.be - http://www.quarrylifeaward.nl.