Recycling is realiteit

BouwOort en ENCI maken de kringloop rond

De kringloop sluiten. Het begrip duikt vaak op, maar wordt het ook toegepast? Jazeker, in Oss. Daar startte in het najaar van 2015 de bouw van een nieuwe woonwijk, opgetrokken uit 100% gerecycled beton. Waar de grondstoffen voor dat beton vandaan kwamen? Van de betonnen kelders van het ziekenhuis dat plaats moest ruimen voor de woonwijk. En ook het cement dat eraan te pas kwam, past perfect in het plaatje van maximaal hergebruik van materialen.

Attentie bij de afbraak

Als het om duurzaam beton gaat, heeft de betoncentrale BouwOort (Oss) veel ervaring. Maar werken met beton waarvan de grondstoffen 100% afkomstig zijn van bestaande materialen, dat vraagt toch een heel precieze aanpak. Bij de afbraak van het ziekenhuis werden de betonnen restanten van de funderingen en kelders gebroken en afgezeefd. Dat gebeurde gefaseerd en uiterst nauwkeurig, zodat er geen verontreiniging kon optreden. In haar betoncentrale keurde BouwOort de grondstoffen vóór ze tot het nieuwe beton werden verwerkt – beton dat perfect herbruikbaar is.

Cement als essentiële bouwsteen

Maar gerecyclede toeslagmaterialen staan op zich nog niet garant voor duurzaam beton. Daarvoor heb je ook de kennis van een betrouwbare cementpartner nodig. Omdat BouwOort al jaren met ENCI samenwerkt, ook op het vlak van duurzaam beton, vonden beide partijen elkaar dan ook voor het project in Oss. Voor deze betonsamenstelling is gekozen voor ENCI CEM III/B 42,5 N LH/SR. Dit cement geldt als een van de groenste cementen die er bestaan. De CO2-uitstoot ligt 70% lager dan de wereldwijd gebruikte standaard, het portlandcement (CEM I). De samenstelling zorgt dus niet alleen voor een lagere milieubelasting, maar voldoet ook aan het ‘Cradle to Cradle’-principe. Door maximaal materialen te hergebruiken, maken BouwOort en ENCI de kringloop rond.