Samen met de klant

Duurzaamheid en de beperking van de milieubelasting spelen op verschillende vlakken, vanaf het ontwerp via de gebruiksfase tot aan het hergebruik. Samen met haar partners binnen het bouwproces zorgt ENCI voor een ecoverantwoorde aanpak. Van informatieverstrekking tot het opbouwen van een gezamenlijke duurzaamheidsstrategie en het verlenen van ondersteuning bij projecten en processen.

Partnership

ENCI biedt haar klanten niet alleen hoogwaardige producten, maar ook adviezen en diensten om hen te helpen te verduurzamen. ENCI sluit een hecht partnership met haar klant om samen oplossingen te ontwikkelen die de milieu-impact van zijn producten te verminderen.

Om de ontwikkelingen op het vlak van eco-responsibility en de behoeften van ondernemingen in kaart te brengen, treedt ENCI in dialoog met haar klant. ENCI ondersteunt hem met een eco-responsibility partnership en geeft hem hiermee een belangrijke, noodzakelijke voorsprong.

Eco-responsibility wordt een essentieel aandachtspunt voor iedereen die in de bouwsector actief is. Het leidt tot kostenbesparingen (minder energieverbruik) en een eco-verantwoord imago. Op termijn creëert het voor de klant een betere uitgangspositie en stelt het hem in staat zijn marktwaarde te consolideren en te versterken. Een klant met de juiste eco-responsibility kennis heeft een zekere toekomst voor zich.