18. september 2014

Verderzetten van inrichten kalkgraslanden

Nu de jonge oehoes zijn uitgevlogen, legt ENCI de komende drie maanden aan de noordzijde van de kalksteengroeve de voor Nederland zeldzame kalkgraslanden aan. Dit is één van de uitvoeringsmaatregelen in het kader van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied. ENCI realiseert de kalkgraslanden in nauw overleg met Natuurmonumenten en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. De werkzaamheden zijn deze week gestart.

Er ontstaat een zuidgerichte flauwe helling van kalkgraslanden die worden aangelegd op silex, mergel en een toplaag van kalkrijke löss. Dat zijn ideale omstandigheden voor het ontstaan van bijzondere flora en fauna.

Kalkgraslanden zijn droge, voedselarme graslanden die ruimte bieden aan vele zeldzame bloem- en diersoorten. Je vindt er orchideeën en geel zonneroosje en een rijkdom aan vlinders zoals de veldparelmoervlinder en het icarusblauwtje. Vanwege het bijzondere karakter streeft Natuurmonumenten er naar om de waardevolle kalkgraslanden te herstellen en uit te breiden. In heel Nederland komt er nog maar 25 ha kalkgrasland voor. Ongeveer 5 ha daarvan ligt op de Sint-Pietersberg. Hier zijn straks de nieuw aangelegde gronden van 4,5 ha bij op te tellen.

Op de plek waar de kalkgraslanden worden gerealiseerd, wordt eerst een oud silexdepot van ENCI ontmanteld. Deze ontmanteling zal vanaf deze week gaan plaatsvinden. Het materiaal dat hierbij vrijkomt, gebruikt ENCI bij de inrichting van de kalkgraslanden waarop natuurlijke begroeiing zal plaatsvinden.

In maart van dit jaar stelde ENCI de inrichting van deze kalkgraslanden uit tot na de bouwvak vanwege een broedende oehoe. Deze had zijn nestlocatie dit jaar namelijk niet gekozen in de Oehoevallei maar aan de noordzijde van de groeve, kort bij de plek waar de kalkgraslanden worden gerealiseerd. Er werden vier jonge oehoes geboren die inmiddels het nest hebben verlaten.

De werkzaamheden zullen naar verwachting medio december zijn afgerond. In 2015, wanneer de trap tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve gereed is, kunnen bezoekers na afdaling van de trap wandelen langs de nieuwe kalkgraslanden.

Directie ENCI,
18 september 2014

Noot voor de redactie:
• Meer info over dit persbericht: Nicole Rokx (ENCI), tel. 043-3297207 of nrokx@enci.nl
• Natuurmonumenten: José Hermens (Natuurmonumenten), tel. 06-2525 6374 of j.hermens@natuurmonumenten.nl / www.natuurmonumenten.nl/sint-pietersberg