Hoe verbeter je de zuurbestandheid van beton?

Getest

Kan de weerstand tegen aantasting door zuren worden vergroot? Er bestaan geen genormeerde beproevingsmethoden om dat te onderzoeken. Daarom ontwikkelt het laboratorium van ENCI/CBR zelf een zuurtest. Deze testmethode bepaalt de weerstand van beton tegen het oplossen van kalk door zuren bij een pH-waarde van 0 (extreem zuur) in zoutzuur gedurende zeven uur. De test is een vergelijkende meting van twee of meerdere mengsels ten opzichte van elkaar.

Lagere water-cementfactor, betere zuurbestandheid

Een eerste onderzoek wijst uit dat verschillen in de samenstellingen van beton invloed hebben op de zuurbestandheid. Wat blijkt? Bij een lagere water-cementfactor wordt de zuurbestandheid beter. Dit valt te verklaren door het feit dat de poriën in beton kleiner worden bij een lagere water-cementfactor. Zuur kan hierdoor minder makkelijk naar binnen trekken, waardoor de aantasting geringer is.

Hoogovencement presteert beter

Ook de cementkeuze heeft een grote invloed op het resultaat. Een hoogovencement presteert duidelijk beter dan een Portlandcement. Er zijn twee zaken die hiervoor verantwoordelijk zijn: ten eerste levert een hoogovencement een dichtere poriestructuur op, waardoor zuur minder snel kan binnendringen; ten tweede heeft een hoogovencement een lager kalkaandeel in de lijmverbinding. In de bijgaande grafiek zijn de resultaten voor een hoogovencement en Portlandcement weergegeven.

Tabel zuurbestandheid ENCI.
Beschermlagen op beton werken positief

Maar hoe maak je beton nu beter zuurbestand? Een mogelijkheid is om een beschermlaag aan te brengen. Dit kan een coating, impregneer- of hydrofobeermiddel zijn, al dan niet gecombineerd aangebracht. In een uitvoerig onderzoeksprogramma heeft het laboratorium elf verschillende beschermingssystemen getest. Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de aangeleverde beschermingssystemen de weerstand van beton tegen zuuraantasting verbeteren: in vergelijking met onbehandeld Portlandcement en een water-cementfactor van 0,50 presteren de geteste beschermingssystemen 22 tot 42% beter.

Conclusie

De zuurbestandheid kan verbeterd worden door het kiezen voor een lagere water-cementfactor, de toepassing van hoogovencement en/of het aanbrengen van een beschermlaag.