CO2-voetafdruk

Door haar klanten haar CO2-voetafdruk ter beschikking te stellen, biedt ENCI hen de mogelijkheid om zich voordelig te positioneren bij publieke aanbestedingen.

ENCI publiceert CO2-footprint

ENCI heeft voor zijn cementactiviteiten (productie, verkoop en transport) de CO2-footprint 2012 vastgesteld en deze door een certificerende instelling conform NEN ISO 14064 laten verifiëren. Het CO2-projectteam dat de aanpak en afbakening van de carbon footprint definieerde, bestond uit medewerkers van ENCI en ARCADIS. De footprint omvat de scopes 1, 2 en 3 conform de SKAO richtlijnen. Dit initiatief past in het duurzaamheidsbeleid waarbij ENCI op een transparante manier haar verantwoordelijkheid neemt als duurzame onderneming. In verband met de CO2-Prestatieladder is de markt steeds meer en meer vragende partij inzake de carbon footprint van ENCI.

De footprint is opgenomen in de nationale CO2-database www.duurzameleverancier.nl.

Daling door marktinvloeden en reductiemaatregelen

Vergeleken met 2010 is de CO2-footprint in 2012 per ton cement 2% lager. De lagere cementproductie van ENCI in 2012 gaf een absolute daling met ruim 69.000 ton CO2 eq. Op basis van de gegevens voor scopes 1 en 2 is de reductie groter, nl. -11% in tonnen en -6% per ton cement. De gemiddelde emissie per ton cement is mede zo laag door de inzet van biomassa (ca. 10% lagere emissie) en behoort tot de laagste ter wereld.

CO2-Prestatieladder 2.0

De CO2-Prestatieladder 2.0 is ontwikkeld voor publieke aanbestedingen van overheidsorganisaties zoals Prorail, Rijkswaterstaat en RGD. Het is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van bouwprojecten. Het gaat daarbij in het bijzonder om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. (Bron: ‘Handboek CO2-Prestatieladder 2.0, d.d. 18 juli 2011’, uitgave van SKAO)

CO2-beheersing en -reductie

De productie van cement vraagt grote hoeveelheden energie wat vanzelfsprekend gepaard gaat met de uitstoot van CO2 waarvan het grootste gedeelte wordt gegenereerd door het ovenproces. Een belangrijke manier om de emissies van procesgebonden CO2 terug te dringen is dus vermindering van het aandeel klinker in cement. ENCI heeft hiervoor duidelijke doelstellingen en acties opgesteld.

Downloads