CO2-voetafdruk meten

De carbon calculator is bedoeld om klanten van ENCI te ondersteunen bij het in beeld brengen van de CO2-voetafdruk van hun specifieke betonproducten, rekening houdend met hun bedrijfsprocessen inclusief de logistiek (aan- en afvoer) en de handelingen op de bouwplaats, zoals pompen van betonspecie, hijsen van een betonelement etc. Op die manier zijn ze in staat hun bouwproducten en -projecten te verduurzamen. 

Voor elk cement is de CO2-voetafdruk anders. Niet elk cement heeft dezelfde samenstelling en het productieproces varieert van cementfabriek tot cementfabriek. De CO2-voetafdruk is relevant wanneer de totale prestaties van de uiteindelijke toepassing geëvalueerd worden.

Samen met haar moederbedrijf HeidelbergCement Benelux heeft ENCI deze carbon calculator ontwikkeld. De calculator beoogt voor de klant vooral verminderingen van CO2-emissie te bereiken dankzij het geven van inzicht in de verschillende procesonderdelen verbonden aan een bepaald betonproduct.

Met de carbon calculator kan zeer accuraat worden berekend hoeveel CO2 inherent is aan de met cement gebonden betonproducten. Deze module berekent de CO2-eq-voetafdruk van betonspecie of prefab-producten en houdt eveneens rekening met het bouwproces ter plekke.

De carbon calculator berekent voor een hoeveelheid beton (t, m³) de CO2-eq-voetafdruk voor de productie van grondstoffen, de aanvoer van grondstoffen, de betonproductie en de levering en plaatsing als betonproduct (prefab of in situ, met of zonder wapening) op de bouwplaats.