Druksterkteontwikkeling

Druksterkte van beton op lange termijn: wat ná 28 dagen?

Tot 28 dagen na het moment van aanmaken. Dat is de periode waarin de sterkteontwikkeling van cementen wordt gemeten volgens de Europese Cementnorm EN 197-1. Maar ook in de 1 à 2 jaar daarna neemt de sterkteontwikkeling nog toe. Dát meten CBR en ENCI, zodat u exact weet welke druksterkte uw beton heeft. En zodat u kosten kunt besparen op de wapening én u de levensduur van uw beton kunt laten toenemen.

Hoe wordt sterkte gemeten?

Proefstukjes worden gemaakt met een mortel op basis van zand, cement en water.  Die worden beproefd op regelmatige tijdstippen. Deze test vindt altijd plaats onder dezelfde omstandigheden, met dezelfde materialen. Alleen verschilt per test het cement.

Coëfficiënten voor de schatting

Vervolgens wordt een nauwkeurige berekening gemaakt van de sterkte van beton op basis van de druksterkteresultaten uit de mortelproef. Hierbij houdt men in de samenstelling van het beton rekening met de gangbaar toeslagmaterialen in Nederland en België. Door over een langere periode sterkten van beton te verzamelen met een bekende speciesamenstelling en water/cement-factor zijn coëfficiënten vastgesteld die worden gebruikt om de schatting te maken.

De oorzaak van de verschillen

Uit meetresultaten blijkt dat cementsoorten verschillend presteren ten opzichte van elkaar. Verschillen worden veroorzaakt door de samenstelling en de fijnheid van de cementen. Heel duidelijk zichtbaar wordt dat bijvoorbeeld hoogovencementen in het begin trager reageren dan Portlandcementen. Maar die “tragere cementen” hebben een relatief grotere na-verharding en scoren op den duur het hoogst.

Juist product, juiste toepassing

Marcel Bruin, Manager S&D: ‘Wij voelen ons verantwoordelijk voor de prestaties en eigenschappen van ons brede palet aan cementen. Daarom meten wij meer in onze laboratoria dan noodzakelijk volgens de norm – om aan te tonen wat kan worden verwacht van een bindmiddel op de lange termijn. Voor onze afnemers is het belangrijk het juiste product in de juiste toepassing zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De juiste sterkteontwikkeling van cement is belangrijk voor het ontwerpen van beton met een lange levensduur!’

Druksterkteontwikkeling ENCI.