Eigen laboratoria

U koopt cement. En daar maakt u beton van.
Maar is dat echt alles wat u van uw cementproducent verwacht – dat hij levert wat u vraagt?

Of hebt u liever dat hij meedenkt en u bijstaat om uw beton beter, goedkoper en efficiënter te kunnen produceren? Mooi zo. Want dat is precies wat wij doen, bij ENCI.

Verbeter uw beton en productie dankzij het ENCI-lab

Voor onderzoeken naar cement- en betonsamenstellingen maken onze technisch adviseurs gebruik van twee eigen laboratoria. Praktisch gezien is een breed assortiment aan beton- en cementproeven beschikbaar volgens de gangbare Europese en Nederlandse normen: van de klassieke druksterktebepaling tot duurzaamheidsproeven als chloride-indringing, carbonatatie en bestandheid tegen sulfaataantasting en divers chemisch/fysisch onderzoek.

Voor cement en beton

Het Lab voor Betononderzoek in Rotterdam en het Lab voor Cementonderzoek in Maastricht zijn state-of-the-art onderzoekscentra. Beide kunnen terugvallen op een uitgebreide cementkennis én zijn gespecialiseerd in de toepassing van dat cement in beton. Bovendien hebben ze intensieve contacten met de Heidelberg Technology Group, met Nederlandse en Belgische universiteiten én met erkende instituten als Intron, BAS, TNO, CRIC, VDZ en Geos. Waarom bieden de gespecialiseerde onderzoekers en laboranten van ENCI die faciliteiten aan? Om toepassingen van cement in beton te ondersteunen.

Van lab naar bouwplaats

Maar hoe representatief zijn de onderzoeken en tests in het laboratorium? Marcel Bruin, Manager S&D: "Nadat we een oplossing in het lab ontwikkeld hebben, begeleiden we de klant bij de implementatie. Over het algemeen komt de situatie in het lab goed overeen met de praktijk: finetuning volstaat om kleine verschillen weg te werken. Hoe dat komt? We werken in het lab altijd met de materialen die de klant lokaal gebruikt – zand, grind, water, hulpstoffen, … En we proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de omstandigheden bij de klant."

Wat levert het voor u op?

- U verbetert de eigenschappen en prestaties van uw producten
- Dankzij een beter inzicht kunt u uw processen optimaliseren
- Zo boekt u betere resultaten met minder kosten
- U kunt maatregelen treffen om schade aan beton te voorkomen – en dus ook klachten daarover
- Vernieuwingen en verbeteringen dragen bij tot uw imago

Waarbij kunnen wij ú helpen?

- Bestaande betonsamenstellingen optimaliseren en nieuwe ontwikkelen
- Zichtbeton ontwikkelen
- Verhard beton testen en beproeven
- Vloeibare specie of mortel testen en beproeven
- Oorzaken van schades aan beton vaststellen
- Oorzaak, van problemen die tot klachten leiden, onderzoeken
- Nieuwe grondstoffen beoordelen en nieuwe cementen/bindmiddelen ontwikkelen

Uw project in ons lab?

Neem contact op met uw Account Manager of technisch adviseur van ENCI!