4. juli 2013

HeidelbergCement ontwikkelt BCT

Duurzame klinker met ternesiet

De HeidelbergCement Groep ontwikkelt in haar internationale onderzoekscentrum concepten voor klinker op basis van alternatieve grondstoffen − zoals ternesiet. Door zijn chemische samenstelling en de productie op lage temperatuur genereert deze innovatieve klinker met ternesiet tot 30 % minder CO2 dan gewone portlandklinker.

Duurzame inspanningen 

De cementindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor een belangrijk deel CO2-uitstoot. Door het gebruik van alternatieve brandstoffen en de productie van klinkerarme cementen is de HeidelbergCement Groep erin geslaagd haar CO2-emissies drastisch te beperken. Met de ontwikkeling van BCT gaat de groep op het vlak van duurzaamheid nog een stap verder. 

CSAB + ternesiet 

Het HeidelbergCement Technology Center (HTC), het onderzoekscentrum in het Duitse Leimen, onderzocht de combinatie van CSAB-cement (calcium sulfo-aluminaat-beliet) met ternesiet. Klinker met ternesiet stoot tot 30 % minder CO2 uit. Bij de productie volstaat een lager energieverbruik: de sintertemperatuur ligt 150 tot 200 °C lager en er wordt 10 % minder brandstof verbruikt. Na de eerste succesvolle testen registreerde het HTC in 2012 twee patenten voor de fabricage van klinker met ternesiet en vier patenten voor het gebruik ervan in verschillende cementtypes. 

Volgende stap 

Uiteraard wordt er in het HTC aan de volgende stappen gewerkt: experimenteren met afvalmateriaal en industriële nevenproducten die aluminium bevatten. Aluminium is één van de bestanddelen van klinker dat momenteel gewonnen wordt uit de natuurlijke grondstoffen. Deze nieuwe oplossingen doorstaan dit jaar de grote test: ze worden met de bestaande technologie geproduceerd in één van de Duitse HeidelbergCement-fabrieken.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen (in het Engels of het Duits) met Dr. Wolfgang Dienemann, Director Global R&D, tel. 0049 - 6221 4811 3446, mob. 0049 - 172 622 3576.