Life Cycle Assessment

ENCI biedt ondersteuning voor de verbetering van de milieuprestaties van bouwmaterialen en –producten op basis van LCA.

LCA is een methode om de milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus, van wieg tot graf.

ENCI bestudeert de cyclus van bouwmaterialen, van de ontginning via de productie en het gebruik tot de verwijdering of recycling van het materiaal. De LCA methodiek maakt het mogelijk om alle relevante kennis over de milieueffecten op een inzichtelijke wijze in beeld te brengen. Het resultaat is een milieuprofiel of milieuscore die het de producent mogelijk maakt om verbeterpunten te identificeren en het milieuprofiel te optimaliseren.

LCA schema.