Morssinkhof Groep ontwikkelt 100% CO2-neutrale betonstraatsteen met ENCI-cement

Dualton is kiezen voor Duurzaamheid

Een tegelijk fraai en 'groen' karakter. Dat geeft de betonnen (sier)straatsteen Dualton aan de bebouwde omgeving. ENCI ondersteunt Morssinkhof Groep met de ontwikkeling van dit product dat overheden en particulieren een nieuwe mogelijkheid geeft om te kunnen kiezen voor eco-verantwoorde bouwmaterialen.

‘De uitdaging om steeds meer CO2-reducerend te werken, is ook aan onze branche niet voorbijgegaan’, zegt Geert Morssinkhof, die als telg van de 4de generatie onder andere verantwoordelijk is voor product- en procesontwikkeling binnen het in 1901 opgerichte familiebedrijf uit Hengelo. ‘We hebben onze langdurige relatie met ENCI benut om samen een betonsteen te ontwikkelen die aan alle milieueisen voldoet. En liefst nog meer dan dat. Met Dualton hebben we die straatsteen gevonden.’

CO2-prestatie groeit jaar na jaar

Geert Morssinkhof: ‘Het geheim van de Dualton betonstraatstenen zit in een combinatie van verschillende ontwikkelingen. Als eerste wordt de betonstraatsteen geproduceerd met een zeer ‘groen’ ENCI-cement dat wordt aangevuld met een speciale harde vulstof. Daarnaast zijn we erin geslaagd om de stenen te produceren met minder cement dan gebruikelijk bij standaard betonstraatstenen, zonder dat de kwaliteit van de stenen wordt aangetast. We hebben hiermee al meer dan 85% van de CO2 gereduceerd t.o.v. traditionele betonstraatstenen. Als derde en laatste ontwikkeling: er wordt gewerkt met het materiaal olivijn. Dit materiaal bindt CO2 door de tijd heen. Een bijzonder idee: een betonnen straatsteen die tijdens zijn leven groeit in CO2-prestaties. Zo wordt de CO2-voetafdruk van de steen gecompenseerd tot 100% en meer.’

Duurzaamheid is meer dan CO2 alleen

Dualton levert ook een bijdrage aan de circulaire economie. Geert Morssinkhof: ‘We passen 15% secundair toeslagmateriaal toe in de vorm van betongranulaat uit de eigen productie, ingekocht betonpuin of AEC-granulaat. Hiermee wordt het gebruik van primaire bouwstoffen verminderd. Een uiterst duurzame oplossing.’

Dualton als visitekaartje

Geert Morssinkhof: ‘Naast de duurzaamheid en de constante hoge kwaliteit van het product speelt de creativiteit een grote rol: Dualton is verkrijgbaar in vele kleuren. Je kunt een fraai wegdek rondom een bedrijf of in een gemeente zien als een visitekaartje voor de klant. Daar besteden we graag alle zorg aan.’

'Groene' ENCI-cementen

‘Gemeentes en provincies stellen steeds hogere eisen aan milieuprestaties’, zegt Harry Corporaal, namens ENCI nauw betrokken bij de ontwikkeling van Dualton. ‘Wij als ENCI ondersteunen onze klanten met onze kennis om met deze duurzame ontwikkelingen in de markt mee te kunnen. Het is goed om te zien dat Morssinkhof Groep met Dualton zo’n mooie duurzame straatsteen in de markt kan zetten gebaseerd op onze ‘groene’ cementen. Het geeft ons de overtuiging dat we met onze innovaties op de goede weg zijn.’