Veilig transport is een verantwoordelijkheid van de leverancier en de klant

Struikelen, vallen, uitglijden en zich stoten: het komt vaak voor op de losplaats tijdens de cementlevering. Hoe het aantal ongevallen verlagen?

Intern neemt ENCI heel wat veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van chauffeurs te verbeteren, maar extern kunnen we het niet alleen. Daarvoor is de medewerking van de klanten nodig. Alleen met hun hulp kunnen we onveilige situaties in kaart brengen en samen maatregelen nemen om een veiligere situatie te creëren.

Karel Jehoel, Logistics manager ENCI/CBR: “Veilig lossen bij klanten staat hoog op de agenda. Wij vragen chauffeurs die voor ons rijden, om problemen – intern, bij een klant of op een andere locatie − te melden. Waar gebeurde het? Wat was de oorzaak? Het helpt ook als we over beeldmateriaal beschikken. Dat maakt het probleem helder en het is gemakkelijk om vervolgstappen te zetten. Want veiligheid is immers een prioriteit voor ons allemaal.”