Biodiversiteit loont

Het project ‘Natuurpad in de groeve van Loën’ won eind vorig jaar de eerste prijs van de Benelux Quarry Life Award. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voltooiing van dit natuurpad.

Rudi Vanherck ontwierp een natuurpad voor Natagora, een vereniging die de natuur in Wallonië en Brussel wil beschermen: ze vecht tegen de teloorgang van de biodiversiteit en helpt de natuur weer op te bouwen.

Een ecologische link

Bijzonder opmerkelijk, zo kun je de groeve van Loën op het vlak van biodiversiteit het beste omschrijven. Ze vormt een ecologische link tussen de valleien van de Maas en de Jeker: zo verbindt ze de specifieke biodiverse elementen aan beide kanten van de groeve, tussen de Natura 2000-zone van de Sint-Pietersberg (Wezet) en die van de lage vallei van de Jeker (Bitsingen). Deze situatie heeft ertoe geleid dat er in de groeve een grote variëteit aan zeldzame soorten leeft. Dankzij een passend milieubeheer is er bovendien een enorm potentieel aan biodiversiteit.

Het natuurpad is opgebouwd rond een traject dat de site in negen verschillende gebieden opdeelt. Vervolgens wijzen 9 verklarende borden bezoekers op het belang van het landschap en de biodiversiteit van de plek.

Openstelling natuurpad

De opening van het natuurpad is voorzien in de loop van 2015. De toegang voor het publiek blijft beperkt en in kleine groepjes. Bezoeken zijn mogelijk op bepaalde momenten, onder de begeleiding van een natuurgids en in samenspraak met de onderneming – want er is toch nog altijd industriële activiteit: verderop in de groeve wordt er namelijk silex gewonnen.

De Quarry Life Award?

Dat is een tweejaarlijkse internationale prijs, in het leven geroepen door de HeidelbergCement Groep. De prijs beloont een project dat bijdraagt tot de bescherming van de biodiversiteit. Voor de wedstrijd stelt de Groep 70 van haar sites open in 22 landen.

Meer weten? www.quarrylifeaward.nl