Permeoblokken, duurzame innovatie in infiltratie

Permeoblokken zijn waterdoorlatende betonblokken die toegepast worden voor hemelwaterafvoer. Het is een product van Betonindustrie De Hamer B.V. (onderdeel van BTE), ontwikkeld als infiltratiesysteem voor situaties waarbij het grondwaterpeil hoog is (diepte minder dan 1m). Het bovengrondse, waterdoorlatende Permeoblok kan als vervanging van goot en band dienen.

Permeoblok_2.
Hoe werkt het?

Door de zeer open structuur van de wand vangt het Permeoblok afstromend water op en infiltreert het direct in de ondergrond. Het waterdoorlatende vermogen van het Permeoblok is zo groot dat de infiltratiesnelheid alleen afhankelijk is van de mate waarin de bodem het water kan opnemen. Daarnaast heeft het systeem een bergend en afvoerend vermogen, om in geval van zeer intensieve regenbuien wateroverlast te voorkomen. Door de geometrie – vierkant van buiten en rond van binnen – is het Permeoblok sterk en kan het weerstand bieden aan (verkeers)belastingen.

Permeoblok_1.
Waarom dit alternatief?

Cor Derksen (De Hamer): "Klimaatadaptatie, duurzaamheid en verdrogingsproblematiek komen steeds hoger op de politieke agenda’s. Daarnaast komt de toegankelijkheid van de openbare ruimte onder druk te staan door bezuinigingen op onderhoud. Dit alles maakt dat het tijd is om de oude en vertrouwde techniek van goten en kolken onder de loep te nemen."

Wat levert het op?

Cor Derksen: "Door het water te infiltreren, gaat er minder “vervuild” water naar de zuivering. Dit brengt kostenbesparing met zich mee, en het is beter voor het milieu omdat er meer water in de bodem zit."

Wat draagt ENCI bij?

Permeoblokken zijn vervaardigd van CEM I 52,5 N van ENCI, onder meer vanwege de vroege ontkistingssterkte, de betere vorstbestendigheid en de donkergrijze kleur die goed past bij bestratingsmaterialen zoals tegels.

Prijs voor proefproject

Een proefproject in Sint Anthonis won de belangrijke RIONED-innovatieprijs. De traditionele goten, kolken en opsluitbanden werden daarbij vervangen door bovengrondse Permeoblokken. Perry Peeters (gemeente Sint Anthonis): "We hebben erg veel geleerd over de eenvoud van het systeem, de capaciteit en de mogelijkheden. Wat het meest opviel, was het eindresultaat: een openbare ruimte die ook voor mensen die slecht ter been zijn goed te gebruiken is. Hierdoor worden verschillende maatschappelijke thema’s aangeroerd: duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing en zelfredzaamheid."