LCA-informatie over bouwmaterialen

De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol om de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-werken) terug te dringen. Door inzicht te krijgen in deze effecten kan er in de bouw – in samenhang met de energetische maatregelen – verdere milieuwinst worden geboekt.

Hoe steekt de bepalingsmethode voor de milieuprestatie in elkaar? Waar kun je die methode gratis downloaden? En welke milieudata van producten worden gebruikt? De antwoorden vindt u in de geactualiseerde brochure ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ die de stichting Bouwkwaliteit uitgeeft.

Meer weten?