Onze visie op bouwen

Ecoverantwoord ondernemen binnen de bouwsector beantwoordt aan belangrijke criteria. Dat gaat over lokaal ondernemen, het sluiten van kringlopen met een minimaal gebruik van natuurlijke grondstoffen, het ontwerpen en bouwen van energiezuinige gebouwen en van duurzame infrastructuur.