Pallet innemen

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de te volgen procedure om pallet op correcte wijze aan te bieden. Die procedure geldt enkel voor de vestiging in Maastricht.

Pallet innemen.

*Invulling van de palletinname formulier:
     - Naam in blokletters
     - Één formulier voor ENCI pallets + hoeveelheid vermelden
     - Één formulier voor CEM pallets + hoeveelheid vermelden

Het bovenste gedeelte van de (witte) formulier wordt behouden en aan Transportplanning afgegeven.