Prestatieverklaringen (DOP's)

Per 1 juli 2013 is de Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR) van kracht.

Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen is het aanbrengen van CE-markering verplicht. Cement moet voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 197-1: 2011. Om CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant verplicht een prestatieverklaring op te stellen.

In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval cement, vastgelegd.

Weergave 21 - 40 van 61
Titel Taal Product Vestiging Jaar / maand
Nederlands MC 12,5 ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM V/A (S-V) 42,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Duits CEM III/B 42,5 N-LH/SR ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM III/B 42,5 N-LH/SR ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM II/B-V 42,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Duits CEM II/B-S 52,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM II/B-S 42,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Duits CEM I 52,5 R ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM I 52,5 R ENCI Maastricht 2014/07
Duits CEM I 52,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM I 52,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Duits CEM I 42,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM I 42,5 N ENCI Maastricht 2014/07
Nederlands CEM III/B 42,5 N-LH/SR ENCI Rotterdam 2014/07
Nederlands CEM III/A 52,5 N ENCI Rotterdam 2014/07
Nederlands CEM II/B-S 52,5 N ENCI Rotterdam 2014/07
Nederlands CEM III/B 42,5 N-LH/SR ENCI IJmuiden 2014/07
Nederlands CEM III/A 52,5 L ENCI IJmuiden 2014/07
Nederlands CEM I 52,5 N ENCI IJmuiden 2015/09
Nederlands CEM III/A 52,5 L ENCI IJmuiden 2015/09