Proeven op granulaten

Zand en grind vormen het inerte skelet van elk beton. In het kader van het betononderzoek is het dan ook van groot belang de kenmerken van deze inerte materialen te kunnen vastleggen.

Het betonlaboratorium onderzoekt de granulaten op hun vormkenmerken, op hun fysische en mechanische eigenschappen, op duurzaamheid en op de aanwezigheid van schadelijke elementen.

Volgende kenmerken kunnen proefondervindelijk bepaald worden:
   - Granulometrische opbouw
   - Vormindex
   - Gehalte aan fijn materiaal (< 80µm)
   - Schijnbare en absolute volumieke massa
   - Waterabsorptie
   - Statische drukweerstand
   - Weerstand tegen vorst- en dooicycli
   - Gevoeligheid voor alkali-silicareactie
   - Gehalte aan schadelijke stoffen: klei, organisch materiaal, chloriden, ...

Al deze proeven worden uitgevoerd volgens de gangbare Nederlandse normen en de reeds in voege zijnde Europese normen.