Technisch adviseurs

Onze klanten kunnen rekenen op professionele advisering en ondersteuning bij de toepassing van cement in hun productieprocessen. Onze technisch adviseurs spelen hierbij een centrale rol. Ze verstrekken algemene en specifieke productinformatie over onze producten en geven technologische adviezen over cementtoepassingen.
ENCI biedt haar klanten niet alleen hoogwaardige producten, maar ook adviezen en diensten om hen te helpen te verduurzamen. ENCI sluit een hecht partnership met haar klanten om samen oplossingen te ontwikkelen die de milieu-impact van hun producten vermindert. 
Om de ontwikkelingen op het vlak van eco-responsibility en de behoeften van ondernemingen in kaart te brengen, treedt ENCI in dialoog met haar klanten. ENCI ondersteunt hen met een eco-responsibility partnership en geeft hen hiermee een belangrijke, noodzakelijke voorsprong.
Eco-responsibility wordt een essentieel aandachtspunt voor ieder die in de bouwsector actief is. Het leidt tot kostenbesparingen (minder energieverbruik) en een eco-verantwoord imago. Op termijn creëert het voor de klanten een betere uitgangspositie en stelt het hen in staat hun marktwaarde te consolideren en te versterken. Een klant met de juiste eco-responsibility kennis heeft een zekere toekomst voor zich.