Verwerking

Duurzaam kwaliteitsbeton? Dat begint bij een goede verwerking van het cement. Om dat te bereiken, geeft ENCI u een aantal belangrijke tips mee.

Water: liever wat minder dan te veel
 • Het is aanbevolen om de hoeveelheid aanmaakwater te beperken. Dat verbetert de kwaliteit en de duurzaamheid van beton en mortel.
   
 • Wie tijdens het mengen te veel water toevoegt, krijgt beton met een te lage sterkte. De gouden regel is: gebruik slechts zoveel aanmaakwater als nodig is voor een gemakkelijke verwerking.
Verwerkingstijd: temperatuursinvloeden
 • De verwerkingstijd (‘open tijd’) van verse specie en mortels kan variëren, afhankelijk van speciesamenstelling en omgevingstemperatuur.
   
 • Hoge temperaturen: bij hogere temperaturen versnelt de reactie van cement en water, waardoor de verwerkingstijd wordt verkort. Een relatief langzaam reagerend cement heeft daarom de voorkeur.
   
 • Specie met relatief weinig water stijft betrekkelijk snel op.
   
 • Specie aanmaken: alleen die hoeveelheid die op tijd verwerkt kan worden.
Verdichten

Om luchtbellen uit de specie te verdrijven, dient de betonspecie verdicht te worden, bijvoorbeeld met een trilnaald.

Nabehandeling: beschermen tegen uitdroging
 • Heel belangrijk: in de eerste dagen van de verharding moet er voldoende water aanwezig blijven in het mengsel. Vroegtijdige uitdroging kan het verhardingsproces stoppen. Gevolgen: onvoldoende sterkte, scheurvorming en een stuivend oppervlak.
   
 • Hoe is uitdroging te voorkomen? Door de specie vochtig te houden, af te dekken met folie of te bespuiten met een ‘curing compound’. Hierdoor wordt een dampremmende film op het verse specieoppervlak gevormd.