De voordelen van centrale order intake en planning

Centraler is efficiënter

Cement bestellen bij ENCI? Sinds kort bel je daarvoor naar één centraal telefoonnummer of stuur je een mailtje naar bestellingen@enci.nl. Deze stap is maar één onderdeel van de centralisatie van de logistiek bij ENCI. Een operatie die ENCI in staat stelt om het logistieke proces nog efficiënter te organiseren. En dat levert ook voordelen op voor onze klanten.

In Nederland heeft de HeidelbergCement Groep een heel nieuw systeem van supply chain management opgezet voor het bestellen van cement en voor de planning van het transport naar klanten. Vroeger was de orderaanname en planning decentraal in Nederland, namelijk vanuit IJmuiden en Maastricht. Nu werkt één team vanuit Den Bosch.

Waarom heeft de groep dat nieuwe systeem geïmplementeerd?

Omdat we daarmee een volledig zicht krijgen op alle truck- en scheepstransportbewegingen in Nederland. Hierdoor kunnen we het transport optimaliseren vanuit de fabrieken. Zo kan onze communicatie met de chauffeurs en de klanten centraal aangestuurd worden. De bedoeling is om logistiek efficiënter te werken. En op termijn zullen we met het nieuwe systeem onze klanten meer online tools kunnen aanbieden.

Zijn er nog meer voordelen voor de klanten van ENCI?

Door de twee teams uit IJmuiden en Maastricht centraal samen te brengen, hebben we nu een groter team, waarbinnen iedereen een specialisatie heeft - bijvoorbeeld in verpakt cement of transport over het water. Hierdoor kunnen pieken en vakantieperiodes beter opgevangen worden. Op die manier vergroot onze beschikbaarheid voor de klant.

En de klanten die hun producten komen afhalen?

Ook die bellen naar het centrale nummer. Daarna krijgen ze een QR-code waarmee ze kunnen laden. Op die manier kunnen we de laadpunten optimaliseren om wachttijden bij de fabriek te vermijden.

Is de centralisatie vlot verlopen?

Een nieuw supply managementsysteem implementeren is een uitdaging, maar onze doelstelling was dat klanten geen hinder mochten ondervinden van de transitie. In bijna alle gevallen konden zij blijven rekenen op tijdige leveringen en een goede service. Vóór de implementatie van de nieuwe systemen zijn we al centraal gegaan en hebben we het team samengebracht in ’s-Hertogenbosch. Dat stelde ons in staat om de communicatie met de fabrieken over voorraden en productieplanning al optimaal te krijgen. IJmuiden, Rotterdam en Maastricht zijn gefaseerd overgeschakeld op het nieuwe systeem. Eind februari ging ook de silo in Kampen ‘live’. Zowel de centralisatie als de overgang naar de nieuwe systemen is goed verlopen.

Cement bestellen?
Bel 073 206 60 60 of mail naar bestellingen@enci.nl