ENCI Maastricht

ENCI Maastricht, de oudste fabriek van ENCI, is opgericht in 1926 en ligt langs de rivier de Maas. De fabriek beschikt over een groeve, een cementklinkeroven, een rollenpers en diverse kogelmolens om cement te malen, een verzendafdeling en een kade. Het fabrieksterrein is 33 hectare groot en de groeve bestrijkt zo’n 135 hectare. Hiervan is 70 hectare heringericht of in afwerking.

ENCI Maastricht produceert zowel klinker als diverse cementsoorten. De kalksteen die nodig is om klinker te produceren, wint ENCI in de St.-Pietersberggroeve in Maastricht.

De jaarlijkse productiecapaciteit van ENCI Maastricht bedraagt circa 500.000 ton klinker en 900.000 ton cement.

ENCI Maastricht is uitgerust met een volledig geautomatiseerde installatie voor het laden van vrachtwagens en een opzakinstallatie voor verpakt cement. De leveringen in bulk verlopen ook via de waterwegen. Het vervoer over water bedraagt circa 40% en het vervoer per as 55%.

ENCI Maastricht in de toekomst

In 2010 is ENCI met de overheid, Natuurmonumenten en omgeving overeengekomen om de commerciële winning van kalksteen uiterlijk in juli 2018 te beëindigen. De klinkerproductie stopt uiterlijk in juli 2019. ENCI zal hierna het halffabricaat klinker gaan importeren om dit vervolgens tot cement te vermalen. Ook na 2019 blijven we vanuit Maastricht dus cement produceren en verzenden.

In 2009 heeft ENCI samen met de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en in nauwe samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten en de omgeving een Plan van Transformatie voor de toekomst van het ENCI-gebied ontwikkeld. Dit plan richt zich op de bestemming en inrichting van de mergelgroeve, de tussenliggende overgangszone en op het huidige en toekomstige bedrijventerrein. De transformatie van ENCI zal in de komende jaren gestalte krijgen.

De fabriek van Maastricht biedt direct werk aan 128 personen.